ˆ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do SPRZEDAŻY

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Staświnach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-28 11:35:46 przez Bronisław Kołodko

Załączniki