ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podłączeniami w miejscowości Lipowy Dwór IV
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • ogłoszenie Lipowy Dwór IV (PDF, 110.7 KiB)
  • SWZ Lipowy Dwór (PDF, 2.4 MiB)
  • Zał. nr 1-4 LD (ZIP, 106.7 KiB)
  • Zał. nr 5 Umowa LD (ZIP, 97.6 KiB)
  • Zał. nr 6 Dokumentacja LD (ZIP, 8.6 MiB)
  • Zał. nr 7 i 8 LD (ZIP, 1.8 MiB)