ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie świadczenia usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Miłki o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Poczta - ogłoszenie 2023 (PDF, 267.1 KiB)
  • załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz oferty.pdf (PDF, 260.2 KiB)
  • załącznik nr 2 - oświadczenie.pdf (PDF, 48.9 KiB)
  • załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (PDF, 473.1 KiB)
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (PDF, 159.7 KiB)