ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – monitoring za pośrednictwem fotopułapek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – monitoring
za pośrednictwem fotopułapek
 
W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miłki reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, tel. 87 421 10 60, e-mai;: ">'); // --> urzą
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest dostępny pod adresem
  e-mail:
 3. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 4. Podstawa prawną przetwarzania jest art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 5. Obszar monitorowany obejmuje miejsca najbardziej narażone na powstawanie nielegalnych wysypisk na terenie Gminy. Każdy monitorowany teren jest odpowiednio oznaczony za pomocą piktogramu z informacją o monitorowaniu.
 6. Przetwarzany będzie wyłącznie obraz wizyjny zarejestrowany przez urządzenie monitoringu (fotopułapki).
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie stosownych umów, organy publiczne i służby porządkowe oraz osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.
 8. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 14 od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO z uwzględnieniem praw i obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 11. Pani/Pana dane nie trafią do państwa poza UE lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 12. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem wizyjnym jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IODO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-25 12:50:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Sztemberg
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-25 12:51:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Sztemberg
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-25 12:51:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »