ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-21 14:27:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW

-termin uzupełnienia ofert upływa 12.03.2015 r.

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 Lp.

 Nazwa organizacji

 Tytuł zadania publicznego

 Oferta
spełnia
wymogi formalne (tak/nie)

 Oferta
podlega uzupełnieniu (tak/nie)

 Uwagi/ do uzupełnienia

1.

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Konopek Wielkich

Integracja z kulturą                                 

 NIE

TAK

Brak wyboru formy realizacji zadania publicznego

2.

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju i Promocji Rydzewa

Świetlica z duszą- coś fajnego dla każdego

NIE       

TAK

Brak wyboru oświadczeń na ofercie

 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 Lp.  

 Nazwa organizacji                         

Tytuł zadania publicznego

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

 Oferta podlega uzupełnieniu (tak/nie)

 Uwagi do uzupełnienia

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kleszczewa

Dofinansowanie paczek dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia w czasie zabawy karnawałowej

NIE

TAK

Nie określono rodzaju zadania, oferta niezgodna z zadaniem, brak tytułu zadania, brak wyboru formy zadania publicznego, brak wyboru oświadczeń na ofercie, brak aktualnego odpisu z KRS

2.

Fundacja Mazuria

Grand Prix Pętli Mazurskiej

NIE

TAK

Brak wyboru formy zadania publicznego, brak wyboru oświadczeń na ofercie, brak potwierdzenia ze zgodnością z oryginałem na odpisie KRS

3.

Młodzieżowy Klub Sportowy Olimpia Gmina Miłki

Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach

TAK

NIE

 

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kleszczewa

Dofinansowanie zakupu kwiatów i poczęstunku z okazji dnia kobiet

NIE

TAK

Nie określono rodzaju zadania, oferta niezgodna z zadaniem, brak tytułu zadania, brak wyboru formy zadania publicznego, brak wyboru oświadczeń na ofercie, brak aktualnego odpisu z KRS

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Rydzewa

Sportowo na fali ? Czyli jak zostać Mazurskim Wilkiem Morskim

NIE

TAK

Brak wyboru oświadczenia na ofercie

6.

Stowarzyszenie Młodych Rodziców „Pod Chmurką”

Wspólna integracja dla dobra mieszkańców

NIE

TAK

Niewłaściwy rodzaj zadania, brak wyboru formy zadania publicznego, brak wyboru oświadczenia, brak aktualnego odpisu z KRS

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Konopek Wielkich

Integracja ze sportem

NIE

TAK

Brak wyboru formy zadania publicznego

Załączniki