ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
20.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
Nr aktu prawnego
18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów spraw obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
17.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Nr aktu prawnego
16.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
15.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
14.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Staświny
Nr aktu prawnego
13.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2020 rok
Nr aktu prawnego
12a.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłki
Nr aktu prawnego
12.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji