ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Miłki w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
Nr aktu prawnego
65.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
Nr aktu prawnego
64.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
62.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
55.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Regulamin przewozu uczniów do szkół
Nr aktu prawnego
53.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora ZPO w Miłkach
Nr aktu prawnego
52.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
49.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
Nr aktu prawnego
45.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
Nr aktu prawnego
44.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
Nr aktu prawnego
43.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji