ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie 35.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcie regulaminu rekrutacji w projekcie pod nazwą Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruch wśród mieszkańców Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
35.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie 24.2021 z dnia 18 lutego 2021 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Zastępcy Wójta Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie 18.2021 z dnia 15 lutego 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wojta Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
18.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 15.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 11 luty 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto
Nr aktu prawnego
15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie 13.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 4 lutego 2021 r w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2021 r.
Nr aktu prawnego
13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie 11.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
11.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Miłkach w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
85.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
sprawie powołania komisji konkursowej do oceny oferty na usługi pocztowe
Nr aktu prawnego
77.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji