ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia PO dyrektora ZPO w Miłkach
Nr aktu prawnego
65.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Pani Lidii Popczyńskiej z funkcji dyrektora ZPO w Miłkach
Nr aktu prawnego
64.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach
Nr aktu prawnego
62.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora ZPO w Miłkach
Nr aktu prawnego
61.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dyżurujących przedszkoli w okresie wakacyjnym
Nr aktu prawnego
54.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych i działkowych, upraw polowych, terenów zielonych, napełniania basenów przydomowych itp.
Nr aktu prawnego
53.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora ZPO Miłki
Nr aktu prawnego
52.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Rydzewo
Nr aktu prawnego
50.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach
Nr aktu prawnego
49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 roku w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
38.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji