ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Gminy Miłki na 2020 rok
Nr aktu prawnego
80.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
79.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
78.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 16 lipca 2018 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
77.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
76.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny obręb geodezyjny Staświny
Nr aktu prawnego
75.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Nr aktu prawnego
73.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do zdobycia
Nr aktu prawnego
72.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
71.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy uchwalonej na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
70.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji