ˆ

Obwieszczenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
71.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
7.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2018-06-17
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Konopki Wielkie
Nr aktu prawnego
RR.6733.11.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2018-08-13
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720N
Nr aktu prawnego
RR.6733.10.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2018-08-08
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Nr aktu prawnego
RR.6733.09.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2018-08-06
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
Nr aktu prawnego
RR.6733.08.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2018-08-06
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
Budowa linii niskiego napięcia w miejscowości Konopki Nowe, obręb geodezyjny Konopki Wielkie
Nr aktu prawnego
RR.6733.07.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2018-08-01
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
Budowa linii niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm oraz złącza kablowo-pomiarowego ZK3
Nr aktu prawnego
RR.6733.06.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2018-06-14
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP dla części miejscowości Konopki Wielkie
Nr aktu prawnego
RR.672.09.01.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży
Nr aktu prawnego
30.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji