ˆ

Obwieszczenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2014-10-10
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Nr aktu prawnego
SK.0050.69.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2014-09-05
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Nr aktu prawnego
SK.0050.53.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2014-09-05
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkach w wyborach do Rady Gminy Miłki zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Nr aktu prawnego
SK.0050.52.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2016-01-25
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
12.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2014-05-07
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r
Nr aktu prawnego
SK.0050.28.2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji