ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Wójta Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
7.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko referenta-ds.obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
124.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach i udzielenia upoważnień
Nr aktu prawnego
122.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
121.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 7 grudnia 2021 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.
Nr aktu prawnego
119.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta-ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
117.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny oferty na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Miłki w 2022 r.
Nr aktu prawnego
116.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Kierownika GOPS w Miłkach
Nr aktu prawnego
113.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 110.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
110.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święto przypadające w sobotę 25.12.2021 r. i 01.01.2022 r.
Nr aktu prawnego
106.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji