ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż ruchomości
Nr aktu prawnego
91.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Nr aktu prawnego
89.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 88.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach.
Nr aktu prawnego
88.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania wprowadzonego w dniu 27.07.2021 roku Zarządzeniem nr 71.2021 Wójta Gminy Miłki zakazu podlewania ogrodów przydomowych i działkowych, upraw polowych, terenów zielonych, napełniania basenów przydomowych itp.
Nr aktu prawnego
79,2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Czyprki
Nr aktu prawnego
75.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-08-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach
Nr aktu prawnego
74.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych i działkowych, upraw polowych, terenów zielonych, napełniania basenów przydomowych itp.
Nr aktu prawnego
71.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora ZPO w Miłkach
Nr aktu prawnego
66.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia PO dyrektora ZPO w Miłkach
Nr aktu prawnego
65.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Pani Lidii Popczyńskiej z funkcji dyrektora ZPO w Miłkach
Nr aktu prawnego
64.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji