ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
90.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Nr aktu prawnego
89.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 88.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach.
Nr aktu prawnego
88.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie założeń i wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących uchwaleniu projektu budżetu Gminy Miłki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
87.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
Nr aktu prawnego
86.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach
Nr aktu prawnego
85.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
82.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku
Nr aktu prawnego
81.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach Pani Izabeli Puki
Nr aktu prawnego
80.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania wprowadzonego w dniu 27.07.2021 roku Zarządzeniem nr 71.2021 Wójta Gminy Miłki zakazu podlewania ogrodów przydomowych i działkowych, upraw polowych, terenów zielonych, napełniania basenów przydomowych itp.
Nr aktu prawnego
79,2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji