ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia magazynku Obrony Cywilnej na dzień 31.10.2019 r.
Nr aktu prawnego
84.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
83a.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny oferty
Nr aktu prawnego
83.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Gminy Miłki na 2020 rok
Nr aktu prawnego
80.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
79.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
78.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 16 lipca 2018 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
77.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
76.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny obręb geodezyjny Staświny
Nr aktu prawnego
75.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Nr aktu prawnego
73.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji