ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
105.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Gminy Miłki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
104.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
103.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku
Nr aktu prawnego
102.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie refundacji pracownikom Urzędu Gminy w Miłkach kosztów okularów korygujących wzrok
Nr aktu prawnego
101.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
100.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zw sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (GBS) powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
94.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny oferty na świadczenie usług prawnych na potrzeby Urzędu Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
93.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości komunalnej
Nr aktu prawnego
92.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż ruchomości
Nr aktu prawnego
91.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji