ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020
Nr aktu prawnego
1.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
96.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku w gminie Miłki
Nr aktu prawnego
94.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny oferty na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Miłki w 2020 r.
Nr aktu prawnego
93.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
92.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku w gminie Miłki
Nr aktu prawnego
91.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Nr aktu prawnego
88.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
Nr aktu prawnego
87.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
86.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
85.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji