ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych i pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
11.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż ruchomości
Nr aktu prawnego
10.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Gminie Miłki w 2020 roku
Nr aktu prawnego
9.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Miłki w 2020 roku
Nr aktu prawnego
8.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nr aktu prawnego
6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2020
Nr aktu prawnego
5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych w świetlicy wiejskiej w Rydzewie
Nr aktu prawnego
5a.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie procedury prowadzenia wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Miłki
Nr aktu prawnego
4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2020 roku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkurowej
Nr aktu prawnego
3.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji