ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta-ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
117.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny oferty na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Miłki w 2022 r.
Nr aktu prawnego
116.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2022 przejściowego deficytu Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
115.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia magazynku Obrony Cywilnej na dzień 31.10.2021 r.
Nr aktu prawnego
114.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Kierownika GOPS w Miłkach
Nr aktu prawnego
113.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 110.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
110.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
109.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
108.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
107.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święto przypadające w sobotę 25.12.2021 r. i 01.01.2022 r.
Nr aktu prawnego
106.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji