ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Miłki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
126.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
125.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko referenta-ds.obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
124.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do spraw mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
123.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach i udzielenia upoważnień
Nr aktu prawnego
122.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
121.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektora samorządowej instytucji kultury
Nr aktu prawnego
120.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 7 grudnia 2021 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.
Nr aktu prawnego
119.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczej
Nr aktu prawnego
118.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta-ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
117.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji