ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
Nr aktu prawnego
44.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
Nr aktu prawnego
43.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
36.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż ruchomości
Nr aktu prawnego
35.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Miłkach
Nr aktu prawnego
30.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
29.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2020 rok
Nr aktu prawnego
25.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2020 rok w związku z uruchomieniem reerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
Nr aktu prawnego
24.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2020 rok
Nr aktu prawnego
23.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
21.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji