ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
10.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2021 rok
Nr aktu prawnego
9.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Zastępcy Wójta Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
8.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Wójta Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
7.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Gminie Miłki w 2022 roku
Nr aktu prawnego
6.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Miłki w 2022 roku
Nr aktu prawnego
5.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego bez wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
4.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
3.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
Nr aktu prawnego
2.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022
Nr aktu prawnego
1.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji