ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do wystawiania i przyjmowania faktur VAT, not księgowych, faktur korygujących i not korygujących
Nr aktu prawnego
19.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
18.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2022 r.
Nr aktu prawnego
17.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i badania ofert
Nr aktu prawnego
16.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
15.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miłki
Nr aktu prawnego
14.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych.
Nr aktu prawnego
13.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
12.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach do wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
11.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
Nr aktu prawnego
10.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji