ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach do przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
Nr aktu prawnego
30.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
29.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
28.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022
Nr aktu prawnego
27.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej
Nr aktu prawnego
25.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na wolne stanowiska urzędnicze w 2022 r.
Nr aktu prawnego
24.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
23.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2022 roku w gminie Miłki
Nr aktu prawnego
22.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
21.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych sektorowi pozarządowemu w 2022 roku w gminie Miłki
Nr aktu prawnego
20.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji