ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
35.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
Nr aktu prawnego
39.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Miłkach
Nr aktu prawnego
36.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2021 rok
Nr aktu prawnego
99.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2021 rok
Nr aktu prawnego
84.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy uchwalonej na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
83.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2021 kredytu na spłatę wcześnij zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji
Nr aktu prawnego
70.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
33.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2022 rok
Nr aktu prawnego
32.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach do przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
Nr aktu prawnego
31.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji