ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
32.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
31.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie procedury postępowania na wypadek skażenia lub pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
30.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 29.2019 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji "Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na terenie Gminy Miłki w latach 2016-2023
Nr aktu prawnego
29.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
28.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
27.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
25.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
24.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży
Nr aktu prawnego
23.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
22.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji