ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży
Nr aktu prawnego
42.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Paprotki
Nr aktu prawnego
41.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
40.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
39.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
38.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
37.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
36.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Miłki
Nr aktu prawnego
35.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów spraw obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Nr aktu prawnego
34.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Nr aktu prawnego
33.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji