ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Nr aktu prawnego
54.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości komunalnych
Nr aktu prawnego
52.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok
Nr aktu prawnego
51.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 50.2019 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa do projektu "Jaś i Ola z Gminy Miłki idą do przedszkola" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Nr aktu prawnego
50.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw przekazania w nieodpłatne użyczenie wyposażenia stołówek szkolnych
Nr aktu prawnego
49.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do formalnej oraz merytorycznej weryfikacji dokumentów złożonych w pierwszym etapie rekrutacji do projektu "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki"
Nr aktu prawnego
48.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki"
Nr aktu prawnego
47.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 46.2019 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
Nr aktu prawnego
46.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
45.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1-8/2019/KS, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki"
Nr aktu prawnego
44.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji