ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1181
Data podjęcia
2009-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 przejściowego deficytu budżetu Gminy Miłki.
Nr aktu prawnego
Nr 10/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1182
Data podjęcia
2009-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu wdrażającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miłki w latach 2008 - 2015
Nr aktu prawnego
Nr 9/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1183
Data podjęcia
2009-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego
Nr aktu prawnego
Nr 7/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1184
Data podjęcia
2009-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Miłki w 2009 roku
Nr aktu prawnego
Nr 6/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1185
Data podjęcia
2009-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Biurze Obsługi Szkół
Nr aktu prawnego
Nr 5/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1186
Data podjęcia
2009-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Pani Barbary Małgorzaty Mazurczyk ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach
Nr aktu prawnego
Nr 4/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1187
Data podjęcia
2009-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia pracownika na wolne stanowisko pracy
Nr aktu prawnego
Nr 3/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1188
Data podjęcia
2009-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biura Obsługi Szkół w Miłkach
Nr aktu prawnego
Nr 2/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1189
Data podjęcia
2009-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia pracownika na wolne stanowisko pracy
Nr aktu prawnego
Nr 1/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1190
Data podjęcia
2014-05-07
Grupa tematyczna
Obwieszczenia
Tytuł aktu
w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r
Nr aktu prawnego
SK.0050.28.2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji