ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż ruchomości
Nr aktu prawnego
69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
67.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów spraw obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Nr aktu prawnego
66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do ds. wyceny ruchomości i sprzętu znajdującego się w zasobach Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie nr 56.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kleszczewo
Nr aktu prawnego
62.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie założeń i wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących uchwalaniu projektu budżetu Gminy Miłki na 2020 rok
Nr aktu prawnego
61.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kleszczewo
Nr aktu prawnego
56.2019
Status
Zmieniony
Lp: 110
Data podjęcia
2019-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miłki
Nr aktu prawnego
55.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji