ˆ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do SPRZEDAŻY

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wyszowate

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kołodko B.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kołodko B.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-10 12:56:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-10 12:56:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-26 13:13:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WYSZOWATE 22.08.2011R.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kołodko B.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kołodko B.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-10 10:00:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-10 10:00:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-26 13:14:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Jagodne Wielkie 15.07.2011

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kołodko B.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kołodko B.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-08 10:24:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-08 10:27:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-26 13:14:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Rydzewo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kołodko B.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kołodko B.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-18 09:10:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-18 12:24:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-26 13:14:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do SPRZEDAŻY

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G U

        Wójt Gminy Miłki działając w oparciu o art. 37  ust 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / j.t. Dz.  U.  nr 102 z  2010 r., poz. 651 / oraz  § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. Nr 207 z 2004 , poz. 2108 z późn zm./ :

 1. Położenie nieruchomości   Rydzewo,  gm.  Miłki 

     dz. nr 187/2 o pow. 0,1446 ha,

·             dz. nr 187/3 o pow. 0,1775 ha,

·             dz. nr 187/4 o pow. 0,1775 ha,

·             dz. nr 187/6 o pow. 0,1757 ha,    

 2. Położenie nieruchomości Jagodne Wielkie , gm.  Miłki .                                                                                       

·         dz. nr   250/1  o  pow.   0,1805 ha ,
·         dz. nr   250/2  o   pow.  0,1874 ha 
·         dz. nr   250/3  o   pow.  0, 1803ha  ,
·         dz. nr   250/4  o   pow.  0, 1881 ha  ,
           dz. nr   250/5  o   pow.  0, 1720 ha
3. Położenie nieruchomości   Wyszowate ,gm.  Miłki .                                                                            

·         dz. nr  240   o pow.   2,48   ha    

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kołodko B.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kołodko B.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-18 09:39:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-18 09:39:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-26 13:14:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do SPRZEDAŻY.archiw.

2010.12.06. Ogłoszenie o przetargu. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Rydzewo

 7145-2/3/09/10                                                                                                                                          Miłki, 6.12.2010 r.  

                  O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G U

         Wójt Gminy Miłki działając w oparciu o art. 37  ust 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / j.t. Dz.  U.  nr 102 z  2010 r., poz. 651 / oraz  § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. Nr 207 z 2004 , poz. 2108 z późn zm./  o   g   ł   a   s   z   a   w dniu  17 stycznia  2011  r.  o godz. 10 00 w siedzibie   tut . urzędu przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 
1.      Położenie nieruchomości   Rydzewo,  gm.  Miłki .                                                                                  

2.      Numer geodezyjny , powierzchnia ewidencyjna nieruchomości :

-  dz. nr 187/2 o pow. 0,1446 ha,

-  dz. nr 187/3 o pow. 0,1775 ha,

  -  dz. nr 187/4 o pow. 0,1776 ha,

        -  dz. nr 187/6 o pow. 0,1757 ha,    

3. Księga wieczysta – OL1G/00024707/5  .

4.Opis nieruchomości –  grunty  przeznaczone pod budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne.

5. Wartość nieruchomości / cena wywoławcza/ , wysokość wadium:   

-  dz. nr 187/2  -  58.600,- zł,  wadium   5.000,-zł ,

-  dz. nr 187/3  -  71.900,- zł,  wadium   5.000,-zł ,

-  dz. nr 187/4  -  71.900,- zł,  wadium  5.000,-zł ,

       -   dz. nr 187/6  -  71.200,- zł,  wadium  5.000,-zł .   

6.      Do kwoty uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT .

7.      Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

8.   Forma nabycia  -  sprzedaż     .

9.      Forma zapłaty – jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

10. Terminy poprzednich przetargów:  ---------

11. Warunki przetargu:

-  Wadium   płatne  jest najpóźniej do 13 stycznia   2011  r.   na konto nr WMBS   Ruciane Nida O/Miłki  nr  77 9364 0000 2005 0001 0118 0003 .

-   Wpłata  na   rachunek bankowy wniesiona w terminie  podanym wyżej powinna    faktycznie wpłynąć na konto przed przetargiem.

-   Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć na przetargu komisji przetargowej .

-   Wniesione wadium  w  wysokości wymienionej w pkt 5 upoważnia do udziału w licytacji na dowolną działkę  do momentu wygrania licytacji.

-   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

-   Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej . 

- Uczestnik przetargu do udziału w przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty / osoba fizyczna/, aktualny  wypis z właściwego rejestru  /osoba prawna/  , stosowne pełnomocnictwo / pełnomocnik/       

-  Zakup nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, na przetargu   cudzoziemiec przedkłada promesę – przyrzeczenie wydania takiego zezwolenia. 

-    Termin zawarcia umowy notarialnej ustali sprzedający najpóźniej w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

-    Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

-    Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu  z przyczyn uzasadnionych .   

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miłkach tel. /0 87/ 4211060 lub 4211084 .BIP : www.milki.bip.info.pl  

Opublikowano na tablicy ogłoszeń

ug. w dniu  6.12.2010 r.                                                                             Wójt Gminy Miłki

2010.12.06. Ogłoszenie o przetargu. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Jagodne Wlk.

7145-2/6/10                                                                                                  Miłki, 6.12.2010 r.

 

                O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G U

        Wójt Gminy Miłki działając w oparciu o art. 37,   ust 1,  art. 38 , art. 39 i art. 40 ust. 1  ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / j.t. Dz.U.  nr 102 z 2010 r., poz. 651  / oraz  § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. nr 207 z 2004, poz. 2108 z późń. zm./  o  g  ł  a  s  z  a   w  dniu 17 stycznia 2011 r.  o godz. 12 00 w siedzibie tut . urzędu   przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

1.   Położenie nieruchomości Jagodne Wielkie , gm.  Miłki .                                                                                  

2.    Numer geodezyjny , powierzchnia ewidencyjna  nieruchomości :

        dz. nr   250/1  o  pow.   0,1805 ha ,

         dz. nr   250/2  o   pow.  0,1874 ha  ,

       dz. nr   250/3  o   pow.  0, 1803ha  ,

       dz. nr   250/4  o   pow.  0, 1881 ha  ,

       dz. nr   250/5  o   pow.  0, 1720 ha  .

3. Księga wieczysta – OL1G/00016962/1 .

4. Wartość  nieruchomości /cena wywoławcza/ ,wadium   :

         dz. nr   250/1 -  cena  77.950,- zł   , wadium   5.000,- zł

         dz. nr   250/2  - cena  80.900,- zł   ,wadium    5.000,- zł

       dz. nr   250/3   - cena  77.860 ,- zł   ,wadium   5.000,- zł

       dz. nr   250/4   - cena  81.200- zł   , wadium    5.000,- zł

       dz. nr   250/5   - cena  80.900,- zł  ,  wadium   5.000,- zł

5.Opis nieruchomości   działki nr 250/1 , 250/2, 250/3, 250/4   przeznaczone pod zabudowę pensjonatową i  letniskową , oznaczone w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  symbolem  31MP*ML  , działka nr 250/5 przeznaczona pod zabudowę usługową,  oznaczona w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  symbolem   30 UH*UI .  Wymienione działki  posiadają  szczegółową  koncepcję zagospodarowania .

Możliwość podłączenia do wodociągu i kanalizacji . Odległość od  jez. Jagodne / Szlak Wielkich Jezior Mazurskich/ wynosi ok. 450 m.

6.Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

7. Do kwoty uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT .

8. Forma nabycia  -  sprzedaż     .

9. Forma zapłatyjednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

10. Terminy poprzednich przetargów:  6.08.2010 r. , 18.10.2010 r.

11. Warunki przetargu:

- Wadium   płatne  jest najpóźniej do 13.01.2011   r.   na konto nr WMBS Ruciane  Nida

    O/Miłki  nr 77 9364 0000 2005 0001 0118 0003 .  

- Wpłata  na   rachunek bankowy wniesiona w terminie  podanym wyżej powinna  faktycznie wpłynąć na konto przed przetargiem.

- Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć na przetargu komisji przetargowej .

- Uczestnik przetargu do udziału w przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty / osoba  fizyczna/, aktualny  wypis z właściwego rejestru  /osoba prawna/  , stosowne pełnomocnictwo  /pełnomocnik/.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

- Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał , od  zawarcia umowy notarialnej .

- Termin zawarcia umowy notarialnej ustali sprzedający najpóźniej w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu .

-   Zakup nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, na przetargu  cudzoziemiec przedkłada promesę – przyrzeczenie wydania takiego zezwolenia.

- Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu  z przyczyn uzasadnionych .  

   Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miłkach tel. /0 87/ 4211060 lub     

   4211084 .BIP : www.milki.bip.info.pl  

 
Opublikowano na tablicy ogłoszeń

ug. w dniu  6.12.2010 r.                                                                                Wójt Gminy Młki

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kołodko B.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kołodko B.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-17 22:54:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-17 22:54:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-26 13:14:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1006 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji