ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Adres: ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki
tel: (87) 428 1801
e-mail:
 
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz 7:00 – 15:00
 
Kierownik – Ewelina Byrwa
Pracownicy:
 • Pracownik SocjalnyIzabela Tech (obsługiwany teren: Rydzewo, Kleszczewo, Wierciejki, Przykop, Marcinowa Wola, Paprotki, Borki, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie)
 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnegoJoanna Wawrzyn
 • Asystent Rodziny, Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Ewelina Byrwa
 • Główna KsięgowaIrena Tytła

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej a w szczególności:
 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, a w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi..

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej:
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych i stałych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej:
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • praca socjalna,
 • sprawianie pogrzebu,
 • zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków do realizacji żądań własnych.

Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej:
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wpłacanie zasiłków okresowych i specjalnych okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
 • ocena problemów społecznych terenu i przedstawienia propozycji ich rozwiązywania,
 • współpraca z organizacjami społecznymi, samorządem terytorialnym mieszkańców, zakładami pracy, związkami wyznaniowymi oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.
 
 Zasiłki Stałe
 • Przyznawane na podstawie wniosku złożonego do Ośrodka wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem o dochodach.
 
Zasiłek okresowy
 • Przyznawany na podstawie wniosku, zaświadczenia o dochodach rodziny.
 
Zasiłek celowy
 • Przyznawany na podstawie wniosku i zaświadczenia o dochodach.
 
Zasiłek pielęgnacyjny
 • Przyznawany na podstawie wniosku, orzeczenia o niepełnosprawności i kserokopii dowodu osobistego.
 
Zasiłek rodzinny
 • Przyznawany na podstawie wniosku i deklaracji o dochodach.
 
Zasiłek jednorazowy
 • Przyznawany na podstawie wniosku i zaświadczenia o dochodach.
 
Bezpłatne dożywianie dziecka w szkole
 • Przyznawane na podstawie wniosku i zaświadczenia o dochodach rodziny.
 
Dodatek mieszkaniowy
 • Przyznawany na podstawie wniosku i deklaracji o wysokości dochodów.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Startek C.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Startek C.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-30 14:43:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kusznerczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-30 14:49:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Sztemberg
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 13:05:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »