ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:50:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół XXXV.2021, Sesja Rady Gminy 09.12.2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk
09:41:53 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Załącznik do uchwały nr XXXV.236.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk
09:41:52 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Uchwała nr XXXV.236.2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłki i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk
09:41:52 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Uchwała nr XXXV.235.2021 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki. - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk
09:41:52 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Uchwała nr XXXV.234.2021 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk
09:41:52 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Uchwała nr XXXV.233.2021 w sprawie ustalenia diet radnym Rady Gminy Miłki oraz sołtysom. - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk
09:41:52 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Uchwała nr XXXV.232.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miłki. - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk

Zmiany z dnia: 2021-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:11:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik do uchwały nr XXXV.236.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk
14:11:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr XXXV.236.2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłki i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk
14:10:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr XXXV.235.2021 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki. - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki-09.12.2021 r. Paweł Kusznerczuk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony