ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:26:45 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XXII.164.2020 w sprawie Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Paweł Kusznerczuk
« powrót do poprzedniej strony