ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:09:20 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony