ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2015-12-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:26:21 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2015-07-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:33:54 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony