ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 31126
Kontakt 11326
Kierownictwo Urzędu 6496
Wójt 5537
Zastępca Wójta 885
Sekretarz 4233
Skarbnik 3048
Komórki organizacyjne 7548
Referat Finansowy 2848
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 3550
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 3462
Administrator Systemu Informatycznego 3424
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 1563
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1573
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 2400
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1590
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 2623
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1481
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 2946
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1448
Radca prawny 4765
Poradnik interesanta 2142
DRUKI 1701
Zagospodarowanie przestrzenne 4580
Udostępnienie informacji publicznej 1955
Drogi gminne 1546
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 1712
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1513
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 1529
Ogłoszenia o naborze 49482
Oświadczenia majątkowe 2266
RADA GMINY 640
Radni VIII kadencji (2018-2023) 194
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 172
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 394
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 260
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 287
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 467
Radni VII kadencji (2014-2018) 11721
Radni VI kadencji (2010-2014) 1222
za 2013 rok 2679
za 2012 rok 2684
PRACOWNICY GMINY 994
2019 2802
2018 3964
2017 8198
2016 3890
2015 3041
2013 6136
2014 5337
2012 5164
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 491
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 2079
Kontrole 731
Kontrole zewnętrzne 2129
Kontrole komisji rewizyjnej 1072
Numery rachunków bankowych 3520
Statut Gminy 2135
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 13671
Budżet Gminy 1026
Budżet 2020 181
Budżet 2019 1293
Budżet 2018 1230
Budżet 2017 2313
Budżet 2016 1513
Budżet 2015 2141
Budżet 2014 1946
Budżet 2013 2197
Budżet 2012 2014
Budżet 2011 2233
Budżet 2008 1506
Budżet 2010 1736
Budżet 2009 2374
Budżet 2007 1297
Podatki i opłaty 2000
Podatki na 2020 rok 411
Podatki na 2019 rok 4028
Podatki na 2018 rok 4288
Podatki na 2017 rok 4437
Podatki na 2016 rok 3496
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 382
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1437
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1951
Podatki 9598
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 10401
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2055
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 661
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2018 rok 584
Pomoc publiczna w zakresie podatków - 2018 rok 280
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 35331
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 167955
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 34643
Wykaz mienia 3267
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 10197
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2783
Decyzje środowiskowe 45551
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 8132
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2766
Program Ochrony Środowiska 3668
Program Gospodarki Odpadami 1756
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1853
Gospodarka odpadami 4390
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 693
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 16462
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 47405
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 34410
Studium 6851
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 20370
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 10282
DRUKI DO POBRANIA 6679
Informacje o wszczęciu postępowania 645
ORGANY GMINY 15669
Rada Gminy 13428
Skład Rady VIII kadencji 857
Skład Rady VII kadencji 4482
Sesje Rady Gminy 5161
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 547
2020 39
2019 2465
2018 1562
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 3785
2014 2719
2015 2173
2016 2995
2017 4488
2018 4540
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2378
2014 5904
2013 9993
2012 9281
2011 7959
2010 3010
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 2299
2010 6476
2009 9703
2008 8767
2007 8948
2006 3688
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1747
2004 3317
2005 6744
2006 6572
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 2695
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 2099
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 2337
Komisje Rady Gminy 3064
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 225
Komisja Rewizyjna 114
Skład Komisji 390
2018 888
2019 1428
2020 53
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 120
Skład Komisji 422
2018 1101
2019 1196
2020 31
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 113
Skład Komisji 446
2018 904
2019 900
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 138
Skład Komisji 429
2018 1175
2019 1574
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 127
Skład Komisji 492
2018 423
2019 356
Wspólne posiedzenia komisji 99
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 27107
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 17186
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 21161
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 24861
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 5376
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1529
Komisja Rewizyjna 16593
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 11113
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 9483
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 13098
Wspolne posiedzenia komisji 1414
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1533
Komisja Rewizyjna 3645
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 717
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 712
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 677
Plan pracy Komisji na 2009 rok 644
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1519
Komisja Rewizyjna 4031
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2374
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 3060
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 5600
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 6131
AKTY PRAWNE 15915
Statut Gminy 705
Statut Gminy-tekst ujednolicony 801
Uchwały Rady Gminy 8274
Rejestr uchwał 2746
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 286
2020 73
2019 4228
2018 2961
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 4641
2014 4294
2015 22104
2016 19320
2017 17405
2018 9783
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 4344
2014 6407
2013 16297
2012 21610
2011 25190
2010 4264
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 2522
2010 12293
2009 13240
2008 11881
2007 12913
2006 5251
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 2184
2006 14019
2005 21403
2004 17836
Zarządzenia Wójta 440565
Obwieszczenia 321502
Regulaminy 853
Akty Pawa Miejscowego 840
Rejestr aktów prawa miejscowego 1312
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 10595
Ogłoszenia 8173
Otwarte Konkursy Ofert 34761
Tryb małych zleceń 8265
Akademia Współpracy 4362
Zbiórki publiczne 3705
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 451
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 885
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 1245
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 1446
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 2320
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 8891
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 1162
Mapa aktywności 2832
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 16567
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6443
Uchwały i Statuty 2185
Dodatki mieszkaniowe 1686
Fundusz alimentacyjny 1906
Świadczenia z pomocy społecznej 1938
Świadczenia rodzinne 1551
Zasiłek rodzinny 1810
Ogłoszenia GOPS 19215
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1471
Zespół Interdyscyplinarny 1457
Zespół Placówek Oświatowych 7767
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 3394
Szkoła Podstawowa w Staświnach 3088
Ośrodek Kultrury w Miłkach 3766
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 2105
Regulamin organizacyjny 1395
STRATEGIE / PROGRAMY 3411
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1608
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1536
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1484
BEZPIECZEŃSTWO 5477
Komunikaty 4108
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1930
PUKR 91525
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 945
Wybory / Referenda 10700
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 277
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 1002
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 2019 1137
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 1643
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 6071
Archiwum 1317
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2307
2015. Wybory prezydenckie 307
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 6008
2014. Wybory Samorządowe 6788
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 4675
Informacja Publiczna 2321
Petycje 996
Ewidencje i Rejestry 341
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 1823
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2249
Statystyka 3742
Rejestr zmian 586068
Mapa serwisu 3624

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 259408
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 20056
Ogłoszenia 45846
Petycje 3237
Zamówienia publiczne 227027
Do 30 000 Euro 21560
Archiwum 1929
2013 7983
2012 4896
2011 4051
2010 10039
2009 2169
2008 4740
2007 3422
2006 3161
2005 3134
2004 2378
2003 1631
Plan zamówień publicznych 11478
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3747
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 576
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0
« powrót do poprzedniej strony