ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA NR WG.6620.18.2020 STAROSTY GIŻYCKIEGO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bielskie, Czyprki, Danowo, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Marcinowa Wola, Miechy, Paprotki, Staświny, Wyszowate, gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.) informuję, że :
  1. Dane objęte modernizacją , zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów : Bielskie, Czyprki, Danowo, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Marcinowa Wola, Miechy, Paprotki, Staświny, Wyszowate, gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
  2. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w tym operacie może zgłaszać zarzuty do tych danych.
  3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Giżycki rozstrzygnie w drodze decyzji.
  4. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku do danych, co do których wniesione zostaną zarzuty, dane te nie są wiążące.
  5. Zarzuty wniesione po upływie 30 dnia od daty ogłoszenia informacji. traktowane będą jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
AK
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-04 11:28:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kusznerczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-04 11:28:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kusznerczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04 11:28:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
838 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 27.05.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RG
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-25 15:54:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-25 15:54:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25 15:54:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RK
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-22 11:26:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kusznerczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-22 11:26:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kusznerczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22 11:27:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MMZGO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-05 14:41:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-05 14:41:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-05 14:42:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 29.04.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RG
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-28 10:08:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-28 10:08:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-28 10:09:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Miłki realizuje projekt „Planowanie z mieszkańcami” przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych”. W ramach projektu pozyskany został grant w wysokości 19 277,57 zł. Działania odbywać się będą w czterech etapach: Diagnoza, Informowanie, Zasięganie Opinii, Informacja Zwrotna. Dla Gminy powstanie Indywidualny Plan Konsultacji (IPK), opracowany we współpracy beneficjenta i gminy. Każdy IPK powstanie w oparciu o ramowy plan konsultacji, jak i doświadczenia własne wnioskodawcy oraz partnera, członków Zespołu Eksperckiego, wspieranej gminy z zastosowaniem dobrych praktyk z oficjalnych publikacji i stron internetowych. Czas trwania i rodzaj działań konsultacyjnych uzależnione są od indywidualnych potrzeb naszej gminy. Każdy IPK realizowany będzie z zastosowaniem co najmniej trzech narzędzi (technik) konsultacyjnych, a co najmniej jedna z tych technik będzie narzędziem internetowym. Zastosowanie kilku technik służy zachęceniu do udziału w konsultacjach jak największej liczby mieszkańców. Innowacyjna forma spotkań, kontaktów i podejmowania decyzji będzie nie tylko zachętą do wzięcia udziału w konsultacjach, ale także do faktycznego włączenia się w ten proces. Jednocześnie możliwe będzie tworzenie nowej jakości w kontaktach gmina-mieszkańcy i nabywanie ważnych kompetencji przez pracowników administracji samorządowej oraz mieszkańców. Jest to sposób na pozyskiwanie opinii, stanowisk, propozycji od osób, które w pewien sposób dotkną (bezpośrednio lub pośrednio) skutki proponowanych przez administrację działań. Konsultacje społeczne, dotyczące planowania przestrzennego są dla Gminy ustawowo obowiązkowe, jednak biorąc pod uwagę liczbę osób partycypujących dostrzegamy pewien problem związany z frekwencją. Decyzje podejmowane przez samorząd lokalny powinny być realizowane w porozumieniu i współpracy z mieszkańcami. Pozwoli to na budowanie wspólnoty lokalnej, tworzenie rozwiązań, odpowiadających potrzebom użytkowników oraz usprawnienie i ulepszenie podejmowania decyzji.
 
W wyniku działań chcemy utworzyć „kanał” komunikacji z mieszkańcami oraz wypracować odpowiednie techniki, pozwalające na realizację założonych celów przy zaangażowaniu społeczeństwa lokalnego.
 
Gmina do procesu poszerzonych konsultacji społecznych wytypowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Miłki. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Konsultacje Społeczne: http://gminamilki.pl/konsultacje-spoleczne/. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w projekcie!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
KM
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-27 13:59:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kusznerczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-27 13:59:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kusznerczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:59:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr.22.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 31.03.2020 r zmieniające zarządzenie nr. 15.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 03.03.2020 r w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
AG-S
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-06 12:59:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kusznerczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-06 13:00:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Sztemberg
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-01 12:25:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs informatyczny „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, którego inicjatorem jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warmii i Mazur

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ideą przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności wykorzystywania nowych technologii, pogłębianie wiedzy w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT oraz pracy zespołowej.
Motywuje uczestników do wykorzystywania i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych, narzędzi informatycznych, a tym samym wspiera szkoły i placówki edukacyjne do podejmowania działań w kierunku wykorzystywania innowacyjnych narzędzi i technik w dydaktyce.
Każdy uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić tylko jedną pracę z zakresu szeroko pojętych nowych technologii, nawiązujących do obserwacji i eksploracji kosmosu wzorem Mikołaja Kopernika, w oparciu o jego życie, odkrycia i cały dorobek naukowy.
Technika, sposób wykonana i prezentacji pracy jest dowolna i może polegać na przygotowaniu m.in. aplikacji (w tym aplikacje mobilne), stron www, gier, programów, robotyki/automatyki, projektów/prototypów pojazdów/urządzeń lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych, technicznych, technologicznych, zgodnie z tematem przewodnim.
Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych (klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia). Pula nagród wynosi łącznie 30 tys. zł.
Zgłoszenia (osobiście lub za pośrednictwem poczty) przyjmowane są do 15 maja 2020 roku w sekretariacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1, do godziny 15.00). Uroczystą galę, na której poznamy tegorocznych zwycięzców, zaplanowano na 20 czerwca.

Załączniki

  • plakat (PNG, 4.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-03-02 08:34:00 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
nn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-02 08:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kusznerczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-02 08:34:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kusznerczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02 08:34:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE NR PCPR.SPS.4220.5.2020 STAROSTY GIŻYCKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku na rok 2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RK
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-02 08:08:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kusznerczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-02 08:09:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kusznerczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02 08:09:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 26.02.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RG
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-20 14:23:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-20 14:23:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20 14:23:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji